söndag 25 augusti 2013

Förmågorna i matematik

Johan Wendt har gjort fantastiska filmer om de matematiska förmågorna. Visserligen är de gjorda för ämnet matematik på gymnasiet men de är så tydliga och bra.

BegreppsförmågaProcedurförmåga
ProblemlösningsförmågaModelleringsförmågaResonemangsförmågaKommunikationsförmågaRelevansförmågalördag 24 augusti 2013

Flipped learning

Flipped learning network
Är man intresserad av att veta mer om Flipped learning är detta en blogg med massa användbara resurser.