söndag 12 mars 2017

#gilla-lära_språk!

En bok som kan användas som lärarstöd i den tidiga läs-och skrivundervisningen. Boken finns också och som sajt Gilla Lära Språk

Anki Demred Klinga och Ida Söderberg är författare, i boken finns "möjliggörande" som bidrar med olika tips och idéer.