onsdag 29 april 2015

Malberts melodier - vilken superresurs!


Karl Malbert har skapat en helt fantastisk webbsida med musik som är fri att laddas ner och användas, dock inte i kommersiellt syfte. Vilken guldgruva! Gå in och utforska vidare på hans sida, den finns på https://www.malbertsmelodier.se 

tisdag 28 april 2015

Hur kommer man åt sina filer i iCloud Drive?
Även detta är en användbar information. Man vill gärna komma åt sina filer sparade på iClod Drive från alla digitala enheter som man använder. iPhone har ännu ingen app för detta men det är ändå inga problem att hitta filerna. På denna sidan finns bra instruktion hur man går till väga.
http://www.makeuseof.com/tag/access-icloud-drive-files-device/ 

söndag 26 april 2015

Problem med AirDrop?

Det händer ibland att man inte riktigt hittar lösningen på problem som uppstått. För det mesta kan man hitta svar någonstans på nätet. Ibland är frågan bara, Var?
Att ha ett litet batteri med problemlösare kan vara till stor hjälp.
På http://www.makeuseof.com/tag/airdrop-not-working-troubleshoot-file-transfer-woes/
finns utmärkt hjälp om man inte får rätt på AirDrop. Mycket bra!

söndag 12 april 2015

Berättelse i form av film

Att göra en film tillsammans med en grupp barn är både roligt, utvecklande, inspirerande och ger så mycket som man kan använda sig av i undervisningen. Denna film gjorde vi med åk 1 alldeles i början av läsåret.


För att lära sig hur en berättelse är uppbyggd, få "den röda tråden" från allra första början är film ett ypperligt verktyg. Här får man in så mycket som man från början kanske inte tänkt sig.
Denna berättelse skapades tillsammans i klassen. I åk 1 är inte alla varken läs- eller skrivkunniga men det är ganska oväsentligt.
Däremot är det väldigt viktigt att skapa något tillsammans, alla barnen  kan vara med, alla blir inkluderade i det gemensamma arbetet.
Här är det också viktigt att redan från början av arbetet planera berättelsens struktur "Början - något händer - slut", så som de allra flesta berättelser är uppbyggda. Det är inte säkert innehållet blir exakt som man tänkt från början och det är också viktigt att kunna vara flexibel i detta, av olika anledningar kan den ta andra vägar, men att ändå hålla sig till strukturen.
Det blir ett kreativt arbete med mycket innehåll och inte minst jobbar man samtidigt med barnens delaktighet, samarbete och utvecklar förståelsen för varandras förmågor.
Ett arbete med mycket värdegrundsarbete i utifrån STARK.
S-Språket
T-Trygghet
A-Ansvar
R-Respekt
K-Kamratskap

Umeås Åtgärds- och anpassningsbank

Elevhälsan i Umeå har gjort ett stödmaterial som är till hjälp för skolpersonal att skapa en konstruktiv beskrivning av en problemsituation för att därifrån komma igång med relevanta åtgärder i lärmiljön. Vilket fantastiskt bra material att ha som utgångspunkt! Tack Umeå!
Gå in på deras hemsida och läs, titta igenom detta arbete, allt är väldigt överskådligt och väl strukturerat www.umeå.se/atgardsoch anpassningsbank