söndag 12 april 2015

Umeås Åtgärds- och anpassningsbank

Elevhälsan i Umeå har gjort ett stödmaterial som är till hjälp för skolpersonal att skapa en konstruktiv beskrivning av en problemsituation för att därifrån komma igång med relevanta åtgärder i lärmiljön. Vilket fantastiskt bra material att ha som utgångspunkt! Tack Umeå!
Gå in på deras hemsida och läs, titta igenom detta arbete, allt är väldigt överskådligt och väl strukturerat www.umeå.se/atgardsoch anpassningsbank

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar