lördag 25 juni 2011

Appar för läs-och skrivinlärning

Fridas appar del 1
Appar för läs-och skrivinlärning samt för elever med särskilt stöd.
Speak it, ett talsyntesprogram.
Time Timer, hjälpmedel för att visa tid
Strip designer, kombinera bild och text samt ev även film och ljud

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar