fredag 26 augusti 2011

Att skriva sig till läsning 2.0


Med avstamp i våra egna och andras erfarenheter är vår ambition att försöka anpassa metoden Att skriva sig till läsning till samtiden och framtiden, med digitala verktyg som främsta redskap.

Skriva sig till läsningAtt skriva sig till läsning 2.0

Ht 2010 påbörjade ett tjugotal pedagoger i Ystads kommun ett samarbete kring att utveckla metoden "Skriva sig till läsning".
Vi kallar detta "Skriva sig till läsning 2.0", med fokus på kommunikation och digitala verktyg. Vi träffas fyra gånger under läsåret 2010/2011 med föreläsningar, gruppdiskussioner och workshops kring digitala verktyg på programmet.
Läs mer och få inspiration: Att skriva sig till läsning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar