måndag 9 april 2012

Läs och skrivsvårigheter/dyslexi

Hur kan vi hjälpa barn med dessa svårigheter i skolan?
Med hjälp av digitala verktyg kan man underlätta skolarbetet för elever med läs och skrivsvårigheter.
På YouTube finns ett par filmer med information och förslagApparna som nämns i filmen är:
Dragon Dictation, Dragon Search, Prizmo, iTranslate och Daisy Reader.
(Det finns även andra appar med dessa funktioner.)

Som fortsättning på dessa hjälpmedel kan man läsa vidare på bloggen IT-pedagog om en lösning i Umeå kommun.
Olika talsyntesprogram och rättstavningsprogram som t.ex. CD-ord, World Read Plus, Spell Right och Stava Rex är användbara i dessa situationer.
För att kunna få text uppläst får man ibland skanna in skriven text och på så vis få texten uppläst via datorn.
Här är en video hur man med hjälp av Omnipage 4 skannar in texten. Det går att skanna in text på många olika sätt, detta är bara ett av sätten:


URL till denna film: http://www.teacherondemand.se/video/566/skanna-in-text-med-omnipage-4.html 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar