fredag 18 maj 2012

Storybird med talsyntes

Ulrika Jonson på Skoldatateket har ett bra tips:
Storybird kan få bli ett ytterligare sätt för fler att skriva berättelser på  - med stöd av talsyntesprogram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar