söndag 2 september 2012

Vad är luft?

Gnomens guide till fysiken: Luft (9:20) Vetamix


I trollkarlens stora hus vandrar gnomen omkring och söker svar på fysikens lagar. Kan svaren hittas hos trollkarlen, hos forskaren, hos astronauten i rymden eller i programmet Fysiksport på den gamla teven i städskrubben?
Sveriges Utbildningsradio AB Vetamix

Elementet luft (4:44) Vetamix
Fastän vi inte kan se luften så finns den runt oss hela tiden. Luften är livsviktig för alla människor, växter och djur.
Luften är livsviktig för alla levande varelser eftersom det finns syre i luften. Syre bildas i blommorna och i trädens blad och sedan åker det ut i luften. Vår kropp behöver syre för att fungera. När du andas in luft så andas du in syre. Luften gör så att träden svajar, drakarna flyger och vindarna blåser. Också ljudet bärs i luften av mycket små vågor. I rymden där det inte finns luft så finns inte heller ljud.
Redaktör: Stefanie af Björksten
YLE 2005 Vetamix

Vad är luft? (7:45) Vetamix
I det här avsnittet funderar barnen på vad luft egentligen är och varför den ibland beter sig på underliga sätt. De träffar Tanja och gör flera olika laborationer med luft.
Luft består av 78 % kväve, 21 % syre och 1 % andra gaser. Utan luft skulle det inte finnas något liv på jorden eftersom både människor, djur och växter behöver luft.
Formel 5&6
YLE 2006


Kayos storasyster läser läxor och tycker att luften tar slut i rummet. Men kan luften ta slut? Glenn ger tips så att Kayo kan bygga en flygande lampa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar