söndag 24 februari 2013

Public domain bilder på Pixabay

Bilder som är tillåtna att använda hitta man på http://pixabay.com

    
Att ha ett ställe på nätet där man vet att man får lov att hämta bilder kan underlätta mycket, speciellt för de yngre barnen. När man ska göra något arbete vill man gärna ha bilder till. Att leta efter bilder som är tillåtna är ett mycket tidsödande jobb. Dessutom är det svårt att veta om man får låna bilden eller inte. 
På Pixabay talas det tydligt om att man får lov att använda bilderna: 
You can freely use any image from this website in digital and printed format, for personal and commercial use, without attribution requirement to the original author.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar