tisdag 23 april 2013

Matematiska resonemang

Skolvärldens artikel Ny studie visar barns mattekompetens är absolut läsvärd. Ännu en bekräftelse på hur viktigt det är att prata mycket matte och inte fastnar i den mekaniska räkningen.


Ny studie visar barns mattekompetens

Resonemang kring matematiska uppgifter borde lyftas in i undervisningen betydligt tidigare än i dag. Det menar matematikern Anna Ida Säfström vid institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet, som har studerat hur en grupp femåringar tar sig an matteproblem.
Kursplaner i matematik fokuserar på vilka förmågor eleverna ska ha när de lämnar skolan. Men det saknas beskrivningar av hur förmågorna kan utvecklas. Genom att studera hur en grupp femåringar hanterar matematiska problem har Anna Ida Säfström kunnat beskriva hur barnen använder och utvecklar sina matematiska förmågor i praktiken. Resultatet har hon summerat i ett ramverk som innehåller fem olika kompetenser: förmåga att hantera representationer, procedurer, samband, resonemang och kommunikation.
– Om vi tar talet fyra, så kan det representeras av siffran 4 eller en legobit med fyra knoppar. För att se om det är fyra knoppar på biten kan man räkna och peka på knopparna. Det är en procedur. Man kan också se ett samband mellan fyra och två, att fyra är dubbelt så mycket som två. Allt det här kan man också resonera och kommunicera om, förklarar Anna Ida Säfström.
Förmågorna kan ses som olika förhållningssätt till matematik och Annas Ida Säfström menar att hennes studie visar hur viktigt det är att alla fem kompetenser får användas och ges möjlighet att samspela när en elev ska lösa en matematisk uppgift.
– En vanlig kritik mot matteundervisningen är att den är enformig. Men min studie visar att barn spontant utvecklar en procedur när det får flera liknande uppgifter att lösa, och att de gör det för att förenkla för sig. Det innebär också att de får mer tid över som de kan ägna åt mer avancerade uppgifter.
Det mest intressanta i studien enligt Anna Ida Säfström är att redan femåringar har förmåga att resonera kring det de gör.
– Ja, deltagarna visade både spontant och när jag framkallade det att de har förmåga att resonera kring en matteuppgift. Så resonemang är något man kan börja med tidigt i skolan. Jag hoppas kunna gå vidare med min studie och till exempel utveckla verktyg som lärare kan använda praktiskt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar