fredag 27 december 2013

Dyslexi

I idg.se finns en intressant artikel om dyslexi; Lättläst på riktigt. Mycket bra tankar om hur typsnitt kan underlätta läsandet för dyslektiker. Små saker i bokstäverna som vi borde fundera på när vi skriver. Underlättar det för dyslektiker borde det vara något vi ska använda alltid. Här finns också förslag på andra typsnitt, Read Regular, Lexia Readable, och Open Dyslexic. Ytterligare typsnitt som rekommenderas: Tiresias, Century Gothic, Calibri, Sassoon och Myriad Pro.

Läs hela artikeln på: http://capdesign.idg.se/2.990/1.539711/lattlast-pa-riktigt?mv=pass 

"Några av skillnaderna mellan Dyslexie och vanliga typsnitt är bland annat att den nedre delen av bokstäverna är fetare och att de har olika höjd.  Från början fanns bara holländska tecken, men nu har typsnittet utvecklats till att omfatta ett stort antal språk."

Till iPad kan man använda appen AppWriter. Det är en ordbehandlare för iPad. I denna app används typsnittet Dyslexie. 
Zandra Svensson i Fb-gruppen "Att skriva sig till läsning" tipsar om appen OpenWeb som är en webbläsare som öppnar sidor på nätet i denna app med typsnittet Dyslexie.

Tack Johan Nordberg för länken till Open Dyslexic, där finns typsnittet att ladda ner. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar