söndag 10 september 2017

About me Engelska

About meAbout me My dad

A: Hello, I’m ___________
I’m eight years old. I live in Sweden, in Lund.

B: Hello, I’m __________
I’m also eight years old. I also live in Sweden, in Lund.

A: In the morning I have breakfast. Then I go to school.

B: I also have breakfast in the morning . Then I go to school by bike.

A: At school we learn a lot. What do you like best at school?

B: I like math very much. What do you like?

A: I like to read books.

B: In the evening I sometimes watch TV.

A: I also watch TV. Then I go to bed.


B: So do I.
Att arbeta med:
1. Lyssna på meningarna.
    Träna på att läsa meningarna. 
    Lyssna på meningarna samtidigt. 


2. Titta på filmen igen, om du vill. 

3. Skriv rätt ord till bilden. 
4. Träna på orden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar