fredag 28 oktober 2011

Ny forskning: Internet stimulerar lärandet i skolan

Vi på .SE är övertygade om att användandet av Internet i skolan lyfter undervisningen och ger elever viktiga kunskaper. Och nu finns det också ny svensk forskning som visar på Internets positiva effekter för lärandet.
Det är Susanne Kjällander på Stockholms Universitet som i våras disputerade med en avhandling som handlar om hur elever interagerar, skapar mening och lär sig i klassrummet då de använder digitala lärresurser.
Insamlandet av materialet för Susannes forskning gjorde hon på fem skolor som alla låg i framkant med informations- och kommunikationsteknik, IKT, i skolan. Totalt har hon filmat flera 100 elever och över 50 lärare under SO-lektioner och studerat hur de använder sig av digitala lärresurser. Hon besökte elever i åldrarna 6-17 år.

– Jag har filmat helt som det är. Jag var med från uppstart till betygsättning, berättar Susanne.

Högaktuella resultat

Själva materialinsamlingen skedde 2005-2007. Men hennes forskning är ändå högst aktuell eftersom den nivån som de skolorna låg på då, är den nivå som de flesta ”vanliga” skolor befinner sig på i dag, enligt Susanne.
Vad var det viktigaste du kom fram till i din avhandling när det gäller Internetanvändningen i skolan?
– Att det stimulerar lärande på många olika sätt. När eleverna jobbar med Internet så pågår hela tiden flera parallella lärvägar. Dels den som läraren tänkt sig och dels en mer privat där eleverna till exempel surfar efter sådant de tycker är intressant. Det uppstod hela tiden spännande diskussioner om saker som eleverna stötte på. Jag är själv utbildad lärare och det var en ögonöppnare för mig. Jag blev förvånad över hur många viktiga saker som pågår, som sedan aldrig syns i slutprodukten och som därför inte heller bedöms.
Men tiden eleverna ägnar åt att surfa efter annat än det som läraren planerat, det stjäl ju tid från den vanliga undervisningen?
– Ja absolut, om man har uppfattningen att strikt följa kursmålen så är det så. Eleverna lär sig kanske färre repetitiva kunskaper på det här sättet, men i gengäld lär det sig så mycket annat. Det är klart att man måste lära sig saker utantill i skolan, men jag kan tycka att det ibland är väl mycket repetitiv kunskap i skolan i dag.
Hur förändras rollerna mellan lärare och elever när de använder Internet?
– Eleverna blir mer delaktiga och relationerna blir mer horisontella – det visar även internationell forskning. Lärare och elever bestämmer och skapar innehållet i undervisningen mer tillsammans, vilket får didaktiska konsekvenser.
Vad är viktigt att fokusera på som lärare när man ger sig ut i den digitala världen med sina elever?
– Elever är ofta väldigt modiga på nätet, törs klicka på knappar och så vidare. Men läraren måste finnas med och guida. Framför allt är det viktigt när det gäller källkritik. Och i synnerhet med små barn, de fastnar hela tiden, till exempel om de stavat fel eller om de söker på ett ord som har flera betydelser. Det gäller också att man som lärare håller sig uppdaterad och är med hela tiden – håller koll på vad eleverna gör.
Är det okej att spela spel online på lektionstid?
– Ja det tycker jag, förutsatt att man som lärare har ett syfte med det, och om spelet är pedagogiskt. Bara man tar sig lite tid och kollar upp spelet själv först. För yngre barn finns det många bra spel på Bolibompasajten. Jag vill dock höja ett varningens finger för sajter som Spela.se, bland annat för att de har ett uselt genusperspektiv.
Lärarna som du intervjuat, vilka fördelar ser de med att använda Internet i undervisningen?
– De uppskattar att informationen är så uppdaterad, man behöver inte jobba med en gammal kartbok och dra nya linjer. Många tycker också att det är bra att det stimulerar till lärande på ett positivt sätt när man inte bara använder text. Livet är ju faktiskt inte bara text och ord. En annan positiv sak är så klart att det också är billigt.
.SE har en skoltävling som heter Webbstjärnan, där vårt mål är att eleverna ska lära sig att webbpublicera på nätet och därmed öka sin digitala kompetens. Vad tycker du om det?
– Det låter som en kanongrej. Det är positivt om man blir producent i stället för konsument. Det jag ser i min forskning är också att elever vill skapa sitt eget digitala material, de tycker att det är roligt. Och när de tycker att något är intressant eller roligt, då går lärandet av bara farten!
Susanne Kjällander föreläser regelbundet om sin forskning. Är du lärare så kan du se henne på Skolforum på Älvsjömässan i Stockholm tisdagen 1/11 där hon håller två öppna föreläsningar.

 Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra webbsidor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar