lördag 5 november 2011

Vad är OneNote?

Läs hela artikeln: OneNote och få fler tips 

OneNote Helena Mischel
Allt fler lärare och elever börjar upptäcka kraften i det mångsidiga programmet 
OneNote som är en del av Officepaketet, men för många är det fortfarande en outnyttjad tillgång. 
Helena Mischel, lösningsspecialist för skola och högre utbildning på Microsoft 
har sett hur OneNote-användarna ute i skolorna blir allt fler.
– Jag märker när jag är på besök i skolor hur lärare och elever använder OneNote mer och mer i sitt dagliga arbete, bland annat tack vare de instruktionsvideos som duktiga lärare har skapat. De flesta är nöjda och tycker det är spännande med alla användningsområden som finns, säger Helena Mischel.

Ett fullskaligt arbetsverktyg

OneNote är en sorts hybrid mellan ordbehandlare, layoutprogram och en samlingsplats för interaktivt material. En lärare kan till exempel i OneNote skapa en lärobok online med bilder, text och videoklipp, där även lektionsanteckningar kan integreras. Elever kan sedan ha en egen ”bok” med läxuppgifter, anteckningar och uppsatser. Denna bok kan delas med läraren vid inlämningsuppgifter.

– Man kan säga att OneNote är ett elektroniskt anteckningsblock och användningsområdena är många. All information är sökbar och kopplingen till andra Officeprogram som Outlook och Word gör att man kan samla allt på samma ställe, det är en lärobok som aldrig tar slut, säger Helena Mischel.
Andra vanliga användningsområden för lärare är bland annat sammanställning av kursmaterial, anteckningar och samarbete mellan lärare om elever. Många lärare uppskattar även den direkta kontakten de får med eleverna och chansen att med hjälp av delade OneNote-dokument enkelt ta del av deras arbete kontinuerligt. Lärare som använder sin OneNote som både planering inför lektionen och som arbetsyta under själva lektionen ger eleven möjlighet att förbereda sig och sedan i lugn och ro gå igenom och repetera det som hände på lektionen. För föräldrar ger det en unik möjlighet att ta del av det som hänt i skolan och kunna hjälpa sitt barn med skolarbetet.

Många bra finesser i OneNote

OneNote innehåller många spännande finesser och funktioner. Den som har en Tablet-dator kan ta anteckningar med sin penna och sedan konvertera det till text direkt i dokumentet. Enligt Helena Mischel fungerar detta väldigt bra.

– Jag har en ganska dålig handstil och OneNote brukar inte ha några problem med den. Det har hänt att till exempel ”i” tolkas som ”;”, men den lär sig ens handstil och blir bättre för varje dag, säger hon.

Det går även att koppla text till röstuppläsning där en markör hänger med och hjälper till att hålla koll var i texten röstinspelningen är. På så sätt kan en elev som har svårt att hinna med att anteckna, skriva ner några få stödord; och spela in det som sägs – ett utmärkt stöd för minnet. Istället kan eleven ägna sig åt att lyssna under lektionen.

Fler gratis tilläggsprogram finns tillgängliga online som bland annat gör det möjligt att jobba bättre med matematik med hjälp av ekvationer och att infoga grafer som man kan vrida och experimentera med för att bättre förstå sig på vad en formel verkligen betyder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar