tisdag 17 juli 2012

eduTeacher TV

eduTeachTV på YouTube finns en "never-ending" möjlighet att få hjälp och inspiration. På denna kanal finns instruktions-och inspirationsfilmer till webbaserade lärresurser.
Evernote är en mycket användbar webbaserad resurs. Vill man ha en genomgång och lära sig dess funktioner finns instruktionsfilmer på eduTeachTV

Vill man se alla dess funktioner kan man slå sig till ro ett bra tag och titta på instruktionsfilmerna på
Evernote

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar