måndag 9 juli 2012

Fler YouTube-tips


6. Titta senare
Detta är en funktion som tillåter att man tittar på YouTube-videor senare, när det passar. Den lilla ikonen + kan man klicka på, spara videon på sin kanal på YouTube och titta på senare.7. Titta på video på TV eller stor skärm
YouTube XL är en version av YouTube som har optimerats för visning på stora skärmar.

Här finns olika inställningar och möjligheter att samla filmer.


8. YouTube Stabilizer
Stabiliserar, tar bort hackningar och hopp i filmerna
Jämför de båda filmerna för att se skillnaden
                                         
före stabiliseringefter stabilisering


9. TestTube

Det är där YouTube ingenjörer och utvecklare testar recept och hopkok som inte riktigt är helt klara och inbjuder dig att berätta för oss hur är.
Dina kommentarer hjälper oss att förbättra och fullända blandningar vi arbetar på. Så hoppa in, lek och skicka din feedback direkt till hjärnan bakom kulisserna.  


10. Feather-mode

Betaversion av Feather

Om man har en dålig Internetanslutning som inte tillåter att man tittar på YouTube-videor kan man använda Feather-mode eftersom det tar bort all röran som finns på sidan och lämnar endast kvar den video du streamar. 


Det här är en valfri betaversion för Feather-stöd på YouTube. Feather-projektet är avsett att visa sidor med videoklipp på YouTube med minsta möjliga latens. Detta görs genom att de funktioner som är tillgängliga för tittaren minimeras och med hjälp av avancerade webbtekniker som reducerar det totala antalet byte som hämtas av webbläsaren. Feather är ett pågående arbete som kanske inte fungerar för alla videoklipp.

Vill du ha ännu fler YouTube-tips, besök Diigo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar